Gràcies | Gracias

Premi a millor gira internacional d'artista o grup català! Premio a mejor gira internacional de un artista o grupo catalán