SIN PALABRAS

2 meses en Blind Records. 3 semanas en Musiclan. Empezamos sin palabras! Musiclan.